Wat doet de vereniging?

Eigenlijk is de uitvaartvereniging, net als bijvoorbeeld de gezinszorg en het Groene Kruis ontstaan uit de burenplicht. De vereniging verzorgt de uitvaart van de leden. Daarvoor wordt veelal de bode ingeschakeld. Onze vereniging heeft daarvoor afspraken gemaakt  met Uitvaartzorg Zeilinga. Maar natuurlijk bepaalt u of uw familie uiteindelijk zelf wie de uitvaart verzorgt.

De bode kan desgewenst alles regelen, zoals opbaren, vervoer, advertenties en adviseren bij de keuze van een kist en noem maar op. Verder zorgt de vereniging in eerste instantie voor het betalen van alle rekeningen die verband houden met de uitvaart. En er wordt naderhand in één keer afgerekend met de familie, onder aftrek van het vergoedingsbedrag van de vereniging. Momenteel bedraagt deze vergoeding € 700,–.

Natuurlijk zijn er ook commerciële bedrijven die al dat soort zaken wel voor u willen doen. Maar die doen dat natuurlijk niet voor niets maar willen er aan verdienen, terwijl de begrafenisvereniging de kosten zo laag mogelijk probeert te houden. Zo maakt de vereniging jaarlijks afspraken met de bode over het tarief. Ook ontvangt de vereniging korting op advertenties, op de kosten van aanschaf van een kist e.d. Deze korting wordt weer doorgegeven aan de leden.

Er wordt éénmaal per jaar een algemene ledenvergadering gehouden waar de leden informatie krijgen over de laatste stand van zaken en ontwikkelingen binnen de vereniging.