Agenda

Wij nodigen u van harte uit voor de jaarlijkse ledenvergadering op

Datum: uitgesteld tot nader bericht!

Agenda:

 1. Opening
 2. Gedenken van de overleden leden afgelopen jaar
 3. Notulen
 4. Jaarverslag
 5. Financieel jaarverslag
 6. Verslag kascommissie
 7. Vaststellen van de ledenkorting
 8. Vaststellen van de contributie
 9. Samenstelling bestuur:
  Aftredend en wel herkiesbaar: Annemarie Tromp
  (eventuele tegenkandidaten kunnen zich melden,
  voor de vergadering, bij de voorzitter)
 10. Mededelingen van het bestuur
 11. Rondvraag
 12. SluitingBent u nog geen lid van onze vereniging en wilt u nadere informatie,neem dan contact op met een van onze bestuursleden.Natuurlijk bent u ook hartelijk uitgenodigd op onze ledenvergadering.