Agenda

Wij nodigen u van harte uit voor de jaarlijkse ledenvergadering  deze is op

Maandag 18 maart 2024 om 20.00 uur

Agenda:

 • Opening
 • Gedenken van de overleden leden van het afgelopen jaar
 • Notulen vorige jaarvergadering 15-03-2023
 • Jaarverslag 2023
 • Financieel jaarverslag 2023
 • Verslag kascommissie
 • Vaststellen van de ledenkorting
 • Vaststellen van de contributie
 • Samenstelling bestuur:
  Aftredend en wel herkiesbaar: Gerard Kloostra
  (eventuele tegenkandidaten kunnen zich melden,
  voor de vergadering, bij de voorzitter)
 • Dragers
 • Mededelingen van het bestuur
 • Rondvraag
 • SluitingBent u ¬†nog geen lid van onze vereniging en wilt u nadere informatie,
  neem dan contact op met een van onze bestuursleden.

  Natuurlijk bent u ook van harte uitgenodigd op onze ledenvergadering.